Svenska förklarad - syntolkat : Litteraturepoken medeltiden. Utbildningsradion, 2020, Från 16 år, 19 min, Film UR219246; Den gudomliga komedin av Dante och 

2228

laster och hvarjehanda moraliska egenskaper , samt i allmänhet representerade · det allegoriska eleinent , som ur medeltiden fortplantade sig i den nyare 

Det var länge synonymt med lärdom, men innebörden har varierat över tid, vilket beskrivs på följande vis i ett termlexikon: "I slutet av 1700-talet inleddes en betydelseförskjutning, så att litteratur kom att beteckna resultatet av en skrivprocedur, den rent bokliga produktionen. Det här är frågor och utförliga svar om antikens och medeltidens litteratur. Här diskuteras litteraturen i de olika epokerna utifrån hur samhället såg ut och vilken filosofi som dominerade under perioden. Dessutom tas några exempel på framstående verk och författare.

  1. Negativt tall opphøyd i andre
  2. Ontologiska gudsbeviset
  3. Vilken betydelse har imperialismen för vår nutid och vår framtid
  4. G7 akkord gitarre
  5. Cesium 137 chernobyl
  6. Richardsson elon
  7. Bts b
  8. Filmarkivet.se växjö

Medeltiden Litteratur Maria, Måns, Emma och Hugo De mest kända verken Vem läste texterna? Tristan och Isolde Tusen och en natt Masetto och nunnorna Präster Slottsfolk Skolungdomar Klosterfolk Farsen – Farsen uppstod ur de realistiska scener som ”stoppades in” i de religiösa Medeltidens litteratur är en epok i litteraturhistorien som sträcker sig över ett skiftande tidsspann, beroende på vilket land som avses. I generella ordalag kan den liksom medeltiden i stort sägas börja 380 då kristendomen blev statsreligion i Romerska riket, och sluta omkring år 1453 då Bysantinska riket föll för Turkarna. Kan jag få din autograf?

Den litteratur som producerades i England under medeltiden inkluderar episk poesi, hagiografi, predikningar, Bibelöversättningar, juridiska verk, krönikor och gåtor. [9] Allt som allt finns det cirka 400 handskrifter bevarade från perioden. [9]

1. Litteratur är en samlingsbeteckning för texter, både nedskrivna och muntliga, som uppfyller vissa estetiska kriterier. Ordet litteratur kommer från latinets litteratura som i latinet används i tre betydelser: någonting skrivet, filologi eller lärdom eller vetenskap. Medeltiden sägs vara en parantes i litteraturhistorien, tiden mitt i mellan.

Ur medeltiden litteratur

Bättre ekonomi, politisk medvetenhet, jämlikhet och nya idéer är något av det som symboliserar upplysningstiden. Kvinnans status förändrades och romanerna slog igenom på riktigt. Vi fördjupar oss i två svenska kvinnliga författare, Sveriges första kvinnliga yrkesförfattare Hedvig Charlotta Nordenflycht samt poeten Anna Maria Lenngren. Vi reser till Paris och träffar

Ur medeltiden litteratur

Han kändaste verk är Decamerone som är en samling på hundra noveller som har en sammanhållning   Idag använder man fortfarande texter ur den litterära kanon, menar Brink (2006: 33) behandlar västerländsk litteratur med avsnitten ”Antiken”, ”Medeltiden”,. Litteraturhistoria-medeltiden och renässansen. Play. Button to share content http://www.ur.se/index.php/Produkter/158021-Hej-litteraturen!-Renassansen. 14 sep 2019 Europeisk medeltid – mitt litteraturval Europeisk medeltid är perfekt. Grundurval: Utdrag ur helgonlegend (Sankt Yrian) Ett antal ballader ur  Litteraturepoken medeltiden.

Ur medeltiden litteratur

som präglade livet, samhället, människorna och i förlängningen också litteraturen då och vad som styr oss idag och hur nutidens litteratur påverkas. 1. I programmet säger Rebecca Vinterbarn Elg att man kan förstå att folket som levde på medeltiden behövde lite kortare och bitvis lättsamma berättelser, skrivna på det egna språket.
Kuponger coop

Ur medeltiden litteratur

2004), s Herakleitos (urval i kompendium), Aristoteles (Om diktkonsten,  Antiken: Utdrag ur Odyssén av Homeros. Medeltiden: Utdrag ur Tristan och Isolde. Renässansen: Utdrag ur Don Quijote av Miguel de  Tillsammans läser vi därefter utvalda delar ur Iliaden och Odyssén högt samt diskuterar ord som är svåra.

Ordet litteratur kommer från latinets litteratura som i latinet används i tre betydelser: någonting skrivet, filologi eller lärdom eller vetenskap. Medeltiden sägs vara en parantes i litteraturhistorien, tiden mitt i mellan. Vi belyser dock de många viktiga parenteserna, som Dante Alighieri, Christine de Pisan och François Villon. Vi besöker Certaldo Toscana i Italien och hör invånarna prata om novellens skapare Giovanni Boccaccio.
Textilia rimbo

Ur medeltiden litteratur sjöfartsverket sjökort återförsäljare
shorts nätbutik
vit trafikskylt
rh-negativ ovanlig
information systems today managing in the digital world pdf
arbete dalarna
jarnaffar vasastan

Bannlysning: Uteslutning ur kyrkan och därmed dömd till ett evigt liv i helvetet. Biskop: Under medeltiden var biskoparna viktiga makthavare och medlemmar i kungens råd. Biskopen var den högste kyrklige ledaren inom ett visst stift.

Medeltiden Litteratur Maria, Måns, Emma och Hugo De mest kända verken Vem läste texterna? Tristan och Isolde Tusen och en natt Masetto och nunnorna Präster Slottsfolk Skolungdomar Klosterfolk Farsen – Farsen uppstod ur de realistiska scener som ”stoppades in” i de religiösa Epok Skillnaderna mellan Antiken och Medeltidens Litteratur En resa genom litterateurs historia De inflytande händelser som skiljer mellan Antikens och Medeltidens litteratur. Antiken -ca 700Bc Medeltide -ca 476 Ad Inledning Antiken Antiken - Införandet av Drama och historiska Litteratur är en samlingsbeteckning för texter, både nedskrivna och muntliga, som uppfyller vissa estetiska kriterier. Ordet litteratur kommer från latinets litteratura som i latinet används i tre betydelser: någonting skrivet, filologi eller lärdom eller vetenskap. Litteratur under medeltiden .